Bankovní záruky

Zajištění vašich závazků ze smluvních vztahů

 • Požaduje váš zahraniční odběratel garanci, že zakázku dodáte v dohodnuté kvalitě a množství?
 • Máte zájem si vyjednat výhodnější podmínky kontraktu, protože obchodnímu partnerovi poskytnete kvalitní zajištění svých závazků?
 • Požaduje váš dodavatel záruku, že mu zaplatíte za nakoupené zboží a služby související s vaším následným vývozem?

Řešením jsou Bankovní záruky od České exportní banky!

 • platební záruka (Payment Guarantee) zajišťuje závazek příkazce zaplatit dodavateli za obdržené zboží a služby.

 

Bankovní záruky jsou určeny právnické osobě se sídlem v ČR jako příkazci. Pomůžeme vám vybrat vhodný typ záruky a naformulujeme její text s ohledem na specifické parametry vývozní transakce a teritoria. Umíme také posoudit text záruk vystavených ve váš prospěch a možná rizika z nich plynoucí. U záruk sleduje banka podíl zboží a služeb českého původu ve vývozní transakci.

 • Michal Nejedlý
  Michal Nejedlý
  Ředitel odboru trade finance
 • +420 222 843 221
 • +420 733 784 982
 • Petr Antoš
  Petr Antoš
  Specialista trade finance
 • +420 222 843 262
 • +420 731 421 453