Platební záruka

Bankovní záruky | Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Platební záruka


Platební záruka (Payment Guarantee) zajišťuje závazek příkazce zaplatit dodavateli za obdržené zboží a služby.