Záruka za dobré provedení smlouvy

Bankovní záruky | Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Platební záruka


Záruka za dobré provedení (Performance Bond) zajišťuje závazek příkazce řádně splnit podmínky kontraktu. Tato záruka slouží k zajištění termínu a kvality dodávky, případně k zajištění dalších smluvních závazků příkazce plynoucích z kontraktu.