Záruka za dobré provedení smlouvy

Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Proexportní záruka


Záruka za nabídku zajišťuje, že exportér dodrží závazek a uzavře smlouvu o exportu v případě, že jeho nabídka bude úspěšná v tendru. 

V případě, že exportér uspěje v tendru, ale nedodrží podmínky jím předložené nabídky, odškodní vypisovatele tendru Česká exportní banka. Nedodržením podmínek může být např. změna ceny, dodací lhůty nebo parity, popř. odstoupení od úmyslu uzavřít smlouvu o exportu.